Eötvös József Gimnázium KórusaEötvös József Gimnázium Kórusa

Iskolánk - az 1765-ben alapított piarista gimnázium jogutódjaként végzi a tatai és a Komárom-Esztergom megyei fiatalok oktatását, nevelését.
Mint az elmúlt évtizedben, jelenleg is legfontosabb törekvésünk, hogy tanulóink minden irányú továbbtanulásra felkészülhessenek, korszerű tudást és időtálló emberi értékeket kapjanak középiskolai éveik alatt. Lehetőséget nyújtunk az általános műveltség megalapozására, a választott tudományterületekben való elmélyülésre, a nyelvek és a számítástechnika magas szintű elsajátítására.
Célunk, hogy tanulóink képessé váljanak felnőttként folytatni az ismeretszerzést, és személyiségük harmonikusan fejlődjön. Tantestületünk meggyőződése, hogy e célokat jól szolgálják a különböző tanulmányi programjaink, a négyévfolyamos gimnáziumi képzés, az ötéves két tanítási nyelvű képzés és az Arany János Tehetséggondozó Program egyaránt.

A fentieket gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszer egészíti ki: színes diákélet, szakkörök, sokszínű sport- és igényes kulturális programok. Értékrendünkről képet kaphatnak a közzétett dokumentumokból, helyi nevelési és pedagógiai programunk részleteiből és jelenleg érvényes házirendünkből.

Ezt az oktatási tevékenységet egészítik ki a tanórán kívüli tanulmányi programok. Nagy hagyománya van gimnáziumunkban az iskolai tanulmányi versenyek szervezésének, valamint a megyei és az országos versenyeken való szereplésnek. Csaknem két évtizedes múltja van Szlovákia magyar tannyelvű középiskoláival fenntartott tanulmányi kapcsolatunknak. Diákjaink kölcsönösen részt vesznek egymás tanulmányi versenyein.
A tanulmányi versenyek érdekes színfoltja a gimnáziumunk matematika és fizika munkaközössége által kezdeményezett és 1980 óta minden évben megrendezett Öveges József Emlékverseny. Több éve iskolánk spanyol nyelvtanárai szervezik az országos spanyol nyelvű vers- és prózamondó versenyt.

Nevelőmunkánknak jelentős színtereit és tevékenységi formáit, az iskolai, évfolyam- és osztályszintű közösségi programokat, szakmai rendezvényeket, a diákok szabadidős és versenyszerű sportolását szervező iskolai sportkörünket, a diákönkormányzatot, a rendhagyó osztályfőnöki órákat - amelyekre társadalmi környezetünk legjobb szakembereit hívjuk meg -, a tanári, szülői, és a diákközösségek működését, a közöttük kialakult kapcsolattartást, az iskola mindennapi életét szabályozó házirendünket, a tanulók fejlesztését is szolgáló magatartás-szorgalom minősítési rendszerünket megőrzendő értékeink között tartjuk számon.
 

 

HONLAP


VIDEÓ